Полюбила я пилота,
А он взял, и улетел.
Свесил яйца с самолета,
Разбомбить меня хотел!